wsnp-zaken - Wsnp advocaatBent u niet meer in staat om uw schulden te betalen? Dan kan het zijn dat u failliet verklaard wordt volgens de WSNP-wet, de wet schuldsanering natuurlijke personen. Met allerlei zaken die hierop betrekking hebben, kunt u geholpen worden door een WSNP advocaat. Deze kan u bijvoorbeeld vertellen wanneer u wel of geen recht hebt op het gebruik van deze regeling. Belangrijk om hierbij in het oog te houden, is dat deze wet enkel betrekking heeft op particuliere personen, dus niet op bedrijven. U hebt dus niets aan een WSNP advocaat als u financiële problemen met uw bedrijf hebt. Het gaat dan echt om persoonlijke schulden die u niet meer kunt voldoen, een rechter spreekt dan vast dat hier sprake van is en spreekt een faillissement over u uit. Dit betekent echter niet dat de schulden daarmee komen te vervallen, zoals iedere WSNP advocaat u kan vertellen. Schulden blijven in principe levenslang bestaan en vervallen pas bij overlijden, als de erfenis door niemand aanvaard wordt. Dit zou betekenen dat mensen altijd in financiële problemen kunnen blijven en dit werd onwenselijk geacht. Vandaar de wet schuldsanering, deze biedt een schuldsaneringsregeling voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen buiten hun schuld om, omdat ze te goeder trouw gehandeld hebben. Nadat de rechter het persoonlijke faillissement heeft uitgesproken, wordt er een saneringsregeling opgesteld, waarbij er overeenkomsten worden gesloten met de schuldeisers over afbetaling van de schulden. Deze regeling duurt drie jaar en daarna bekijkt de rechtbank de zaak opnieuw. Heeft de betreffende persoon zich aan de verplichtingen van de afspraken gehouden, dan wordt hem of haar een schone lei gegeven. Dit betekent dat schuldeisers niet langer terugbetaling af kunnen dwingen, waardoor de persoon dus echt met een schone lei kan beginnen. Kent de rechter de schone lei niet toe, dan blijft de schuld bestaan. Het is duidelijk dat dit voor leken ingewikkelde materie is en het is dan ook zeker geen overbodige luxe om gebruik te maken van een WSNP advocaat.

Inschakelen van een WSNP advocaat

Wanneer moet u nu een WSNP advocaat inschakelen? Meteen als bekend wordt dat u met het oog op een persoonlijk faillissement naar de rechtbank moet? In principe is een WSNP advocaat dan nog niet noodzakelijk. Dit wordt wel noodzakelijk als:

  • u geen toegang krijgt tot de WSNP, terwijl u meent hier wel recht op te hebben
  • er een tussentijdse beëindiging van de regeling dreigt
  • de rechter weigert u een schone lei te geven
  • u in hoger beroep wilt gaan met het oog op deze regeling

Krijgt u geen toegang tot de schuldsanering en meent u hier wel recht op te hebben? Dan kan een WSNP advocaat u helpen met uw financiën nagaan en kijken of er echt geen grond bestaat om u tot de schuldsaneringsregeling toe te laten. Wanneer hebt u hier nu geen recht op? Als u over voldoende financiën beschikt om op termijn uw schulden te voldoen of als u in de laatste tien jaar al eens gebruik gemaakt hebt van deze regeling. Komt de WSNP advocaat erachter dat u daadwerkelijk niet aan de vereisten voldoet, dan kan hij of zij hier weinig aan veranderen. Een WSNP advocaat kan u ook helpen op het moment dat er een tussentijdse beëindiging dreigt. Wanneer kan er besloten worden tot een tussentijdse beëindiging? Dit kan het geval zijn als u gedurende de looptijd van de regeling weer nieuwe schulden maakt of als u niet voldoet aan uw sollicitatieverplichtingen. Ook kan het zijn dat u onvoldoende informatie verschaft heeft aan uw bewindvoerder. Dreigt tussentijdse beëindiging, dan kan een WSNP advocaat u begeleiden en proberen de beëindiging van de regeling te voorkomen.

Hoger beroep

Erg vervelend is het natuurlijk als de rechter weigert om u na de periode van drie jaar een schone lei te geven. Is dit bij u het geval? Neem dan meteen contact op met een WSNP advocaat, want u hebt dan acht dagen de tijd om hiertegen in hoger beroep te gaan. Ook hier is het weer zo dat uw WSNP advocaat met u alle gegevens na zal lopen en na zal gaan of de rechter daadwerkelijk goede grond had om u de schone lei te weigeren. Ook bij andere hoger beroep zaken die u aan wilt spannen in het kader van de WSNP, is het altijd verstandig om hierbij de hulp in te roepen van een gespecialiseerde WSNP advocaat. Deze heeft immers veel ervaring met dergelijke zaken en weet daardoor als geen ander wanneer een zaak kans van slagen heeft en wanneer niet. Ook kan een dergelijke advocaat u als geen ander helpen om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Zit u in de financiële problemen en verwacht u met deze regeling te maken te krijgen? Of zit u al in de schuldsaneringsregeling en wilt u voor de zekerheid alvast contact leggen met een WSNP advocaat die u in geval van nood bij kan staan? Ga dan naar WSNP-zaken.nl en kom op die manier heel eenvoudig in contact met advocaten die in dergelijke zaken gespecialiseerd zijn. Via de website hoeft u alleen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven en aan te vinken of u problemen hebt met toegang tot de schuldsaneringsregeling, tussentijdse beëindiging of schone lei of dat u in hoger beroep wilt gaan. Eventueel kunt u ook nog een extra opmerking toevoegen. Een WSNP advocaat zal dan contact met u opnemen over uw zaak.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn