schadeoplossing - Contra expertAls u op de een of andere manier schade hebt geleden en uw verzekering wil niet het bedrag uitkeren waar u recht op meent te hebben, dan is het inhuren van een contra expert een goed idee. Veel mensen gaan er van uit dat zij goed verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld brandschade, inbraakschade of waterschade en vaak is dit ook zeker het geval. In het geval van het voorkomen van dergelijke schade, wilt u dan ook dat uw verzekeraar alles vergoedt, zoals u volgens de voorwaarden van uw verzekering mag verwachten. Maar het gebeurt regelmatig dat verzekerden en verzekeraars het niet met elkaar eens zijn over de hoogte van het uit te keren bedrag en dan kan de hulp van een contra expert goed van pas komen. Alleen kunt u immers weinig beginnen tegen uw verzekeringsmaatschappijen. Dergelijke bedrijven zijn zo machtig dat u er in uw eentje vaak weinig tegen kunt beginnen. Bovendien staan zij natuurlijk in de positie dat u van hen afhankelijk bent, waardoor zij meteen eigenlijk al op voorsprong staan. Door een contra expert in te schakelen, iemand die echt verstand heeft van de zaken waar u mee te maken hebt en die ook door de verzekeringsmaatschappij als een expert wordt gezien, kunt u het geschil dat u met hen hebt toch beslechten.

Hulp van een contra expert

Wat is nu precies een contra expert en op wat voor manier kan deze persoon u helpen? Verzekeraars hebben allemaal personen in dienst die in staat zijn om uw schade op te meten. Maar als u het niet met hun beslissing eens bent, dan is contra expertise handig. De contra expert is helemaal onafhankelijk, hij of zij is niet verbonden aan een verzekeringsmaatschappij. Tegelijkertijd beschikt deze persoon wel over de deskundigheid om te kunnen beoordelen hoeveel schade er is, hoe de schade verholpen moet worden en hoeveel geld daar bij komt kijken. De onafhankelijkheid van deze persoon zorgt ervoor dat u er op kunt vertrouwen dat er daadwerkelijk een goede analyse gemaakt wordt van de schade die u opgelopen hebt. Waar u bij een schade-expert van de verzekeraar zelf daar nog aan kunt twijfelen, aangezien deze er belang bij zou kunnen hebben dat het bedrag niet te hoog uitvalt, speelt deze angst in het geval van een contra expert natuurlijk niet. Wilt u zeker weten dat u de juiste schadevergoeding uitgekeerd krijgt, dan is het dus altijd verstandig om van contra expertise gebruik te maken.

Kosten van externe expertise

Veel mensen die te maken hebben gekregen met schade, raken overweldigd door alles wat er bij komt kijken. Zij staan er dan vaak niet eens bij stil dat het inschakelen van een contra expert mogelijk is en als zij daar wel bij stil staan, dan denken zij vaak dat dit veel geld kost en dat zij zich dat niet kunnen veroorloven. Dit laatste is echter niet het geval, het inschakelen van een contra expert is namelijk gedekt door uw verzekering. Het is iets waar u recht op hebt en wat u helemaal niets extra kost. Hebt u schade en zoekt u een onafhankelijk persoon met de juiste expertise om u te helpen? Dan moet u absoluut bij Schadeoplossing zijn. Zij kunnen u helpen met contra expertise op het gebied van:

  • inbraakschade
  • brandschade
  • waterschade

Zij stellen niet alleen het schadebedrag vast, maar zij kunnen u ook helpen bij iedere stap die er tijdens een schadeproces doorlopen moet worden. Door hun hoge deskundigheid zijn zij in staat om u uitstekend te begeleiden en ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Een contra expert van Schadeoplossing is dus de oplossing!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn