Bij een bipolaire stoornis is er sprake van verschillende stemmingen en perioden. Denk daarbij aan de afwisseling van zware depressieve buien en heftige manische buien. Een persoon kan het ene moment extreem somber zijn. Vaak is die persoon passief en donker qua stemming en gedrag. Na verloop van tijd kan dit ineens omslaan in een opgewekte episode waarin de persoon blaakt van zelfverzekerdheid en denkt de hele wereld aan te kunnen. Het is ook mogelijk dat er een periode is dat de manische bui en de depressieve staat afwezig zijn. Dit wordt de vrije periode genoemd, waarbij de persoon eigenlijk even vrij van de klachten is van de bipolaire stoornis. Het is een verwarrende aandoening die met name voor de persoon zwaar is om mee te leven. Deze leeft als het ware met meerdere persoonlijkheden, een depressieve, een manische en een klachtvrije. Het is voor te stellen dat het moeilijk is om daarmee een stabiel leven op te bouwen. Bij het hebben van een baan, zijn de depressieve en manische episodes moeilijk om mee te functioneren. Vervolgens is het voor de directe omgeving ook zwaar om te leven met een persoon met een bipolaire stoornis. Om hiermee te leven zijn medicijnen beschikbaar en wordt er steeds meer gewerkt met zelfmanagement. Dit is een methode die de persoon toepast om met de afwisselende episodes om te gaan.

Hoe ontstaat een bipolaire stoornis?

De oorzaak en het ontstaan van een bipolaire stoornis zijn moeilijk te vatten. Het begint vaak in de vroege volwassenheid. De oorzaken kunnen echter verschillen, maar elkaar ook versterken:

  • Erfelijkheid
  • Sociale factoren en omgevingsfactoren
  • Traumatische ervaringen

Denk bij de sociale factoren en omgevingsfactoren aan bijvoorbeeld drugsgebruik. Zo kan het gebruik van cannabis het ontstaan van een bipolaire stoornis opwekken. Zeker als de persoon hier gevoelig voor is door een erfelijke aanleg. Het is echter ook niet zeker dat iemand met een bipolaire familielid het zelf ook krijgt. De kans is groter, maar niet aannemelijk. Vaak gaat het om een interactie van meerdere factoren waarbij de bipolaire stoornis ontstaat bij iemand. Om dit vast te stellen, wordt de persoon door een psycholoog of psychiater ondervraagt. Deze gaat na of de klachten overeenkomen met de verschijnselen die kenmerkend zijn voor de manische en depressieve episodes van deze stoornis. Daarbij moet er ook werkelijk sprake zijn van de afwisseling en het sterke contrast tussen de episodes. Waar de persoon zich in een manische episode als het ware grootheidsideeën over zichzelf heeft en in de depressieve periode meer een waardeloos gevoel heeft. Deze gevoelens gaan gepaard met andere symptomen en klachten die een specialist uiteindelijk kan bundelen onder de naam bipolaire stoornis.

Zelfmanagement

Er bestaat veel medicatie voor psychische stoornissen als een bipolaire stoornis. Alleen hebben medicijnen veel bijwerkingen, waardoor mensen last krijgen van andere klachten. Daarnaast neemt het de stoornis ook niet weg. Een persoon moet nog altijd leren leven met de diverse episodes. Met zelfmanagement wordt de patiënt geleerd om zijn of haar leven vorm te geven. In samenwerking met de arts wordt er een noodplan opgesteld, voor zowel de persoon als de omgeving. Op deze manier weet de persoon hoe zelf te handelen in een manische of de depressieve episode. De omgeving kan hierbij van steun zijn door de persoon hierop te wijzen. Daarnaast wordt regelmaat, voldoende beweging en ontspanning ook aangeraden. Deze drie punten kunnen voor iemand met een bipolaire stoornis nog moeilijker zijn om aan te pakken. Dit maakt de omgeving juist zo belangrijk. Het is zwaar, maar met de hulp van een specialist, de medicatie en dierbaren kan het leven met een bipolaire stoornis draaglijk worden.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn