Tijden veranderen heel erg snel, en dat merken we niet op de laatste plaats bij bedrijven en organisaties. Het is dan ook zaak dat er op die veranderingen wordt ingespeeld. Een Agile Scrum training kan daar bij helpen. Op het moment dat je als bedrijf of organisatie niet meer groeit, dan kan dat tot stagnatie leiden en dat is iets wat voorkomen moet worden en dat kan met een Agile Scrum training. Een aantal ontwikkelingen waar we de laatste jaren steeds meer mee te maken kregen zijn bijvoorbeeld nieuwe technologieën en dan niet zomaar een paar nieuwe technologieën maar een hele hoop nieuwe mogelijkheden waar op ingesprongen kan worden met een mentaliteit van verandering. De Agile Scrum training kan een goede stap zijn naar nieuwe inzichten en een manier van werken waar veel meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van groei en vooruitgang. Soms moeten er projecten worden uitgevoerd die snel van de grond moeten komen en dan ben je toch gebonden aan tijd, wat beperkend kan werken maar ook, met de juiste instelling, kan helpen bij meer groei. De reden dat de Agile Scrum training zo populair is, heeft alles te maken met de behoeften van bedrijven en organisaties om te groeien en op de juiste manier te groeien. Je kunt bij Q.Consult Progress Partners terecht voor:

  • Diverse coachingstrajecten
  • Black belt training
  • Agile Scrum training

Wat is dat? Een Agile Scrum Training

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de Agile en de Agile Scrum training is gegroeid in populariteit. Het is dan ook voor veel mensen interessant om wat meer te weten over de training. Wist je dat het woord ‘Agile’ ‘wendbaar’ betekent? En eigenlijk zegt dat al heel erg veel over de Agile Scrum training. Natuurlijk zal je als je de training zelf volgt veel meer leren en verder op de details ingaan, maar waar de Agile Scrum Training erg op gericht is, is flexibele samenwerking in kortere projecten waarbij de wens van de klant altijd centraal staat. De oude manier van werken is ook steeds meer de oude manier en we zien wel degelijk dat veel bedrijven graag overstappen op meer flexibele processen. Maar die verandering gaat niet van de ene op de andere dag. En het proces naar die verandering toe moet goed worden begeleid. Management van verandering is management waarbij het oog altijd op groei en vooruitgang gericht is. Dat is een hele andere manier van het procesmatig werken waar veel bedrijven aan gewend zijn. In dat oude werken heeft iedereen zijn eigen taak en dat brengt een zekere zekerheid met zich mee waar mensen aan gaan hechten. Toch is het noodzakelijk dat medewerkers binnen een organisatie leren met een open instelling te werken, open tegenover nieuwe dingen en verandering. Op het moment dat dit gebeurt, ontstaat er ook veel plezier in de nieuwe manier van werken en dan worden mensen ook steeds gemotiveerder om initiatief te tonen en nog meer vooruit te denken.

Werken met korte doelen en heldere doelstellingen

Bij Scrum werk je met korte doelstellingen die moeten worden behaald binnen een bepaald tijdsbestek. Dat is leuk en een manier om optimaal te presteren bij qcpp.nl. Het einddoel is altijd waar naartoe moet worden gewerkt en dat doel wordt voordat de zogenaamde sprint wordt genomen, eerst gedefinieerd. Wil je meer weten over de doelen en de trainingen die kunnen worden gevolgd om je werkwijze te veranderen meer productief te worden binnen de organisatie? Je kunt altijd even de website bekijken of contact opnemen met een van de medewerkers.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn