Het contact houden met een advocaat contractenrecht is voor iedere ondernemer een aanrader. Zeker bedrijven sluiten met uiteenlopende partijen contracten af. Hoewel wordt verwacht dat een contract geschillen gaat voorkomen, wilt het helaas gebeuren dat er toch onenigheid of onduidelijkheid ontstaat. Denk daarbij als eerste aan een betaling dat op zich laat wachten of een levering dat onjuist of helemaal niet is uitgevoerd. Fouten kunnen altijd voorkomen, maar als beide partijen hier niet uitkomen, dan kan er een ongemakkelijk geschil uit ontstaan. Als dat gebeurt, dan is de eerste stap advies halen bij een advocaat contractenrecht. Een bedrijf als advocatenkantoor Brenner Advocaten heeft de beste specialisten in huis die u bij kunnen staan. Bezoek de website advocatenkantoor-ondernemingsrecht.nl voor informatie over hun diensten. Zij hebben hun expertise met name gericht op de ondernemers die voor juridische conflicten kunnen komen te staan. Gezien hun specialisatie op het gebied van ondernemersrecht, bent u bij hen op het juiste adres als u advies of bijstand nodig heeft van een van de juristen. Het liefst wilt u natuurlijk een situatie voorkomen waar een advocaat contractenrecht voor nodig is. U probeert eerst het geschil met de andere partij zelf op te lossen, maar helaas ontkomt u er niet altijd aan een kantoor als Brenner Advocaten in te schakelen. In zo’n geval is het maar goed dat u een team juristen kent die zowel betrouwbaar als bekwaam genoeg zijn voor dit soort zaken.

Advocaat contractenrecht, advies vanaf de start

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van onenigheid bij het inschakelen van een advocaat contractenrecht van Brenner Advocaten. Zij kunnen u ook helpen bij het opstellen van overeenkomsten en contracten. Zo weet u vanaf het begin dat de samenwerking juridisch zo goed mogelijk vastgelegd is. Een specialist in contractenrecht weet het beste welke elementen meegenomen moeten worden bij het opstellen van een contract. De belangrijkste voorwaarden en wettelijke eisen worden zo meegenomen. Juridisch gezien hoeft niets over het hoofd gezien te worden. Om er zeker van te zijn dat een advocaat contractenrecht alles meeneemt in de overeenkomst, gaat u eerst in gesprek met de specialist. Hij of zij stelt alle punten op die genoemd moeten worden. Verder zal een advocaat contractenrecht de volgende punten meenemen bij het opstellen van het contract:

  • Totstandkoming overeenkomst
  • De geldigheid van de overeenkomst
  • De consequenties bij het niet nakomen van de afspraken
  • Beoordeling van opgestelde afspraken
  • Wettelijke bepalingen met betrekking tot de overeenkomst

Naast dat alle punten benoemd worden in een contract, wordt door de advocaat contractenrecht ook alle procedures en consequenties juridisch vastgesteld. Zo wordt onduidelijkheid voorkomen tussen de betrokken partijen.

Wat is een contract?

In een contract worden onderlinge afspraken op schrift opgesteld, indien nodig door een advocaat contractenrecht. In tegenstelling tot een overeenkomst, kan een contract niet mondeling vastgelegd zijn. Een contract wordt meestal op papier gezet en daarom is de betrokkenheid van een advocaat contractenrecht essentieel. Eenmaal volledig getekend, dan is een contract honderd procent geldig. Beide partijen kunnen hierop terugvallen. Natuurlijk kunnen er altijd wijzigingen toegepast worden, maar dat is minder efficiënt. Daarnaast moeten ook beide partijen het eens zijn met de wijziging van een contract. Hoewel u misschien het contract zo snel mogelijk rond wilt hebben, kunt u beter pas alles definitief maken als beide partijen er achter staan. Naast het opstellen van contracten heeft een advocaat contractenrecht ook kennis van verbintenissenrecht. Dit staat in het verlengde van elkaar en daarom kan een specialist in contractenrecht ook bijstaan in kwesties die onder verbintenissenrecht vallen. De advocaten van Brenner Advocaten beschikken over voldoende kennis en ervaring om u als ondernemer te adviseren in de contracten en andere verbintenissen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn